CULTUUR   ONTSPANNING   VLAAMSE IDEALEN

DAGELIJKS BESTUUR

 Mark Vandenberghe - voorzitter

0477 21 61 85  mark.vandenberghe@telenet.be

Dirk Devoldere - secretaris & penningmeester 

0471 23 49 35  dirk.devoldere1@telenet.be 

         Jan Deweer - coördinator activiteiten          

0486 22 90 43   jan.deweer@hotmail.com

Linda Kerkhove - ondervoorzitster

 0471 73 06 92   lindakerkhove64@gmail.com 

++++++++++++++++++++++++++++++

HIERNA ENKELE TOPPERS UIT 2022

+++++++++++++++++++++++++++++++