Hierna volgen een trits aanbevolen activiteiten

van andere Seniorenforums en Vlaamse verenigingen 

waarmee we actief samenwerken